Kerkplein 1, Doorn
info@oriolus.nu

Bestuur

Gemengd Koor Oriolus

Created with Sketch.

Het bestuur van Oriolus bestaat uit vier personen.

Ellen Abbringh – voorzitter – info@ellenabbringh.nl

Anneke Blom-Groothuis – penningmeester – penningmeester@oriolus.nu

Eline Boer – van Genderen – secretaris – koororiolus@outlook.com

Arielle van de Ree – algemeen bestuurslid


Ellen Abbringh
Anneke Groothuis
Eline Boer