Kerkplein 1, Doorn
info@oriolus.nu

Dodenherdenking Bergsingelkerk Rotterdam

Gemengd Koor Oriolus

Created with Sketch.

Oriolus mag haar medewerking verlenen bij de dodenherdenking in de Bergsingelkerk te Rotterdam.

In deze soms roerige tijden willen wij als Bergsingelkerk een plek bieden om
met elkaar stil te staan bij de oorlogsslachtoffers maar ook bij andere
slachtoffers van geweld in welke vorm dan ook. In het programma, dat
ongeveer een uur duurt, zullen we om 20.00 uur met elkaar twee minuten stil
zijn. Aansluitend hierop zingen we zoals gebruikelijk het volkslied. Na afloop
wordt een vrije gift gevraagd om de kosten te kunnen dekken. Hartelijk welkom!