Kerkplein 1, Doorn
info@oriolus.nu

Hoe werken wij?

Gemengd Koor Oriolus

Created with Sketch.

Oriolus werkt op basis van projecten. Per project worden vooraf de repetitiedata bekendgemaakt, alsmede de koorstukken die per repetitie aan de orde komen. Hierdoor weten de koorleden precies welk repertoire er thuis ingestudeerd moet worden.

Thuisstudie
Bij start van een project ontvangt u zowel de koormuziek als een oefen-cd, hiermee kunt u direct aan de slag gaan om de muziek in te studeren. Deze wijze van instuderen wordt door de projectleden als zeer prettig ervaren en de repetities worden hierdoor efficiënt benut. Een voordeel van het werken met de projectformule is dat u de duur van het project weet, welk repertoire er wordt gezongen, hoeveel donderdagavonden er voor het project als repetitiedatum op de lijst staan. Kortom, het is duidelijk waar u aan toe bent als u zich inschrijft voor deelname aan een project.

Repetities
We repeteren op donderdagavond van 19.45 uur – 22.00 uur met halverwege een pauze van 15 tot maximaal 20 minuten (incl. thee of koffie met een koekje, even bijpraten e.d.). Voorafgaand aan het project waaraan u mee doet krijgt u een ingezongen oefen-cd met uw partij erop. Om de repetities zo effecient mogelijk te benutten, studeren we thuis de muziek al in.

Kosten & aanmelding
De deelnemers betalen een bedrag voor elk project waarvoor ze zich inschrijven. Dit bedrag kan per project variëren. Een en ander is afhankelijk van het aantal benodigde repetities, de kosten van de muziek en het aantal keren dat er ondersteuning van de zangpedagoge wordt gevraagd en nodig is.
Bij de prijs is inbegrepen:

  • de koormuziek wordt digitaal of als het gaat om grote werken in boekvorm aangeleverd;
  • een koormap (wordt eenmalig verstrekt);
  • koffie in de pauze tijdens de repetities;
  • kosten voor het huren van de repetitieruimte;
  • kosten dirigent en zangpedagoge.

Kortom, we hanteren een all-in prijs voor de deelname aan een project. De prijs is afhankelijk van de omvang van het project en wordt bekend gemaakt bij de uitnodiging tot aanmelding voor een project.