Kerkplein 1, Doorn
info@oriolus.nu

Stemtest aspirant deelnemers

Gemengd Koor Oriolus

Created with Sketch.

Het bestuur van stichting KOMUZA waar Projectkoor Oriolus een onderdeel van is streeft ernaar om de kwaliteit van het koor hoog te houden. Om bij Oriolus te kunnen zingen wordt voorafgaande je eerste project een auditie afgenomen. De auditie duurt ongeveer 15 minuten en wordt afgenomen door de dirigent en mogelijk de zangpedagoge en altijd in aanwezigheid van één of twee bestuursleden. De resultaten van de auditie worden vastgelegd op het auditieformulier en besproken met de auditant en ondertekend door de dirigent en een bestuurslid. Het formulier wordt gearchiveerd.

Koorervaring gewenst
De aspirant deelnemer studeert voorafgaande de test thuis een zelf uitgezocht muzieknummer in en brengt dit ten gehore bij de test. Daarnaast worden de punten zoals verderop benoemd in dit schrijven beoordeeld. Koorervaring is gewenst, aangezien de deelnemers van het projectkoor de koormuziek thuis instuderen zodat tijdens de repetities optimaal aan de muzikale afwerking gewerkt kan worden. Via één van de afgeschermde ledenpagina’s van de website van Projectkoor Oriolus wordt de mogelijkheid geboden om door het afspelen van muziekbestanden de noten in te studeren. Iedere aspirant deelnemer motiveert voorafgaande de auditie de aanmelding en geeft aan of men bereid is om thuis te studeren.

Bij de auditie wordt er gelet op de volgende aspecten:

 • Stembereik (of dit voldoende omvangrijk is om bij een partij te kunnen worden ingedeeld);
 • Gebruik van de stem en de mate van stemvastheid;
 • Het ‘wijs kunnen houden’ ;
 • Of er enig begrip is van het notenschrift;
 • Of er sprake is van koorervaring;
 • De voorbereiding / uitvoering van het zelf uitgezochte en ingestudeerde muziekstuk
 • De motivatie achter de aanmelding bij dit projectkoor;
 • Of men bereid is en tijd heeft om thuis serieus te oefenen.

Aan de hand van de resultaten, uiteraard met inachtneming dat Oriolus bestaat uit enthousiaste amateur zangers en niet uit professionele zangers, wordt besloten of iemand wel of niet wordt toegelaten of dat een Aspirant Deelnemer wordt toegelaten onder de ‘voorwaarde’ dat hij (een aantal) zanglessen gaat volgen. Dit lijkt wellicht voor een ‘goedwillende amateur’ een nogal hoge drempel, maar in de praktijk blijkt zonder meer dat de kandidaten het achteraf prettig vinden dat er sprake is van een serieus toelatingsbeleid. De auditie wordt in een goede sfeer afgenomen en wordt niet ervaren als een soort ‘hoge school examen’. Een goede voorbereiding is echter wenselijk. Uit kwaliteitsoogpunt worden de deelnemers regelmatig individueel of in groepjes herstemd.

Lid worden

Als u belangstelling heeft kunt u zich na de auditie / stemtest per project inschrijven en ook per project betalen. Er is geen sprake van een contributiebedrag dat elke maand wordt afgeschreven. Per project worden vooraf de repetitiedata bekendgemaakt, alsmede de koorstukken die per repetitie aan de orde komen. Hierdoor weet men precies welk repertoire er thuis ingestudeerd moeten worden.

Thuisstudie
Bij start van een project ontvangt u zowel de koormuziek als een oefen-cd, hiermee kunt u direct aan de slag gaan om de muziek in te studeren. Deze wijze van instuderen wordt door de projectleden als zeer prettig ervaren en de repetities worden hierdoor efficiënt benut. Een voordeel van het werken met de projectformule is dat u de duur van het project weet, welk repertoire er wordt gezongen, hoeveel donderdagavonden er voor het project als repetitiedatum op de lijst staan. Kortom, het is duidelijk waar u aan toe bent als u zich inschrijft voor deelname aan een project.

Repetities
Er wordt gerepeteerd op donderdagavond van 19.45 uur – 22.00 uur met halverwege een pauze van 15 tot maximaal 20 minuten (incl. thee of koffie met een koekje, even bijpraten e.d.). De repetities vinden plaats in het zeer knusse kerkje De Kapel in Maarn. Voorafgaand aan het project waaraan u mee doet krijgt u een ingezongen oefen-cd met uw partij erop. U studeert de liederen thuis in, zodat de repetities zo efficiënt mogelijk worden benut.

Kosten
De deelnemers betalen een bedrag voor elk project waarvoor ze zich inschrijven. Dit bedrag kan per project variëren. Een en ander is afhankelijk van het aantal benodigde repetities, de kosten van de muziek en het aantal keren dat er ondersteuning van de zangpedagoge wordt gevraagd en nodig is.
Bij de prijs is inbegrepen:

 • de koormuziek wordt digitaal of als het gaat om grote werken in boekvorm aangeleverd;
 • een koormap (wordt eenmalig verstrekt);
 • koffie in de pauze tijdens de repetities;
 • kosten voor het huren van de repetitieruimte;
 • kosten dirigent en zangpedagoge.