Kerkplein 1, Doorn
info@oriolus.nu

Stemtest

Gemengd Koor Oriolus

Created with Sketch.

Het bestuur van Oriolus streeft ernaar om de kwaliteit van het koor hoog te houden. Om bij Oriolus te kunnen zingen wordt voorafgaande je eerste project een auditie afgenomen. De auditie duurt ongeveer 15 minuten en wordt afgenomen door de dirigent en mogelijk de zangpedagoge. De resultaten van de auditie worden besproken met de auditant en vastgelegd op het auditieformulier. Het formulier wordt gearchiveerd.

Koorervaring gewenst
De aspirant deelnemer studeert voorafgaande de test thuis een zelf uitgezocht muzieknummer in en brengt dit ten gehore bij de test. Daarnaast worden de punten zoals verderop benoemd in dit schrijven beoordeeld. Koorervaring is gewenst, aangezien de deelnemers van het projectkoor de koormuziek thuis instuderen zodat tijdens de repetities optimaal aan de muzikale afwerking gewerkt kan worden. Via één van de afgeschermde ledenpagina’s van de website van Oriolus wordt de mogelijkheid geboden om door het afspelen van muziekbestanden de noten in te studeren. Iedere aspirant deelnemer motiveert voorafgaande de auditie de aanmelding en geeft aan of men bereid is om thuis te studeren.

Bij de auditie wordt er gelet op de volgende aspecten:

 • Stembereik (of dit voldoende omvangrijk is om bij een partij te kunnen worden ingedeeld);
 • Gebruik van de stem en de mate van stemvastheid;
 • Het ‘wijs kunnen houden’ ;
 • Of er enig begrip is van het notenschrift;
 • Of er sprake is van koorervaring;
 • De voorbereiding / uitvoering van het zelf uitgezochte en ingestudeerde muziekstuk
 • De motivatie achter de aanmelding bij dit projectkoor;
 • Of men bereid is en tijd heeft om thuis serieus te oefenen.

Aan de hand van de resultaten, uiteraard met inachtneming dat Oriolus bestaat uit enthousiaste amateur zangers en niet uit professionele zangers, wordt besloten of iemand wel of niet wordt toegelaten als aspirant deelnemer onder de ‘voorwaarde’ dat hij (een aantal) zanglessen gaat volgen. Dit lijkt wellicht voor een ‘goedwillende amateur’ een nogal hoge drempel, maar in de praktijk blijkt zonder meer dat kandidaten het achteraf prettig vinden dat er sprake is van een serieus toelatingsbeleid. De auditie wordt in een goede sfeer afgenomen en wordt niet ervaren als een soort ‘hoge school examen’. Een goede voorbereiding is echter wenselijk. Uit kwaliteitsoogpunt worden de deelnemers regelmatig individueel of in groepjes herstemd.

Ook indien een deelnemer een aantal projecten niet heeft meegedaan kan er bij een nieuwe inschrijving wederom een stemtest worden afgenomen. Dit ter beoordeling van het bestuur en de dirigent. Bij de stemtest wordt er gelet op de volgende aspecten:

 • Stembereik (of deze nog voldoende omvangrijk is om bij de huidige partij te kunnen worden ingedeeld);
 • Gebruik van de stem (techniek, zoals bijvoorbeeld ademsteun, mond-/ kaakstand)
 • De klankkleur

Aan de hand van de resultaten, uiteraard met inachtneming van het feit dat Oriolus bestaat uit enthousiaste amateur zangers en niet uit professionele zangers, wordt besloten of de deelnemer kan blijven, de deelnemer afscheid moet nemen van het koor of dat hij kan blijven onder de ‘voowaarde’ dat hij (een aantal) zanglessen gaat volgen. Bij de laatste optie wordt een volgende stemtest in overleg gepland. 

Dit lijken wellicht strenge regels maar de stem is een instrument dat gevoelig kan zijn en onder bepaalde omstandigheden kan veranderen. Dit kan te maken hebben met leeftijd, ziekte, stress of onvoldoende thuisstudie. Het bestuur van de Stichting KOMUZA vertrouwt op de medewerking van elke deelnemer.