Kerkplein 1, Doorn
info@oriolus.nu

Vrienden van Oriolus

Gemengd Koor Oriolus

Created with Sketch.


U kunt op twee manieren vriend worden: particulier of zakelijk. Uiteraard blijft het ook mogelijk om een eenmalige bijdrage te doen.

Eenmalige bijdrage
Natuurlijk is het ook mogelijk om eenmalig een donatie te doen aan Oriolus. U kunt uw donatie sturen naar bankrekeningnummer Nl49RBRB0205041825 ten name van Stichting Koor en Muziek Activiteiten onder vermelding van donatie.

Beleidsplan

Algemene gegevens
Naam;  Stichting Vrienden van Oriolus
RSIN;  (fiscaalnummer). 8617.03.200
Postadres;  Dirk IV-plein 27, 4223 NJ Hoornaar.
KvK;  80529321
Bankrekeningnummer;  NL49RBRB0205041825. Stichting Vrienden van Oriolus.
Email: vrienden.v.oriolus@gmail.com

Bestuurders
C. v/d Vlist;   Voorzitter.
Z. Colijn;        Penningmeester / Secretaris

Activiteiten

Jaarrekening 2020-2021